Školní jídelna, Frýdlant

Školní 692, Frýdlant

Školní jídelna, Frýdlant

V Úvoze, Frýdlant