Nakladatelství Umún, s.r.o.

Nakladatelství umělců maluících ústy a nohama - Sdružení vychází z myšlenky zakladatele - neustavovat pro postižené tradiční dobročinnou organizaci, protože i těžce postižení lidé nechtějí být odkázáni na milodary, ale pokud mohou, chtějí žít a pracovat dle ...

Nad Školou 1289, Liberec